Nestkast ophangen

Waar kunt u uw nestkast het beste ophangen?

  • op een rustige plek, zodat de vogels zich veilig voelen en naar binnen durven. Dus niet direct naast het terras, als u daar zelf vaak zit.
  • niet in de volle zon, dus liever niet op het zuiden.
  • beschut tegen de wind. De invliegopening kan het beste op het noordoosten zijn gericht. De wind komt in Nederland meer dan 60 % uit het zuidwesten.
  • een vrije en veilige aanvliegroute is belangrijk. Dat betekent geen takken direct voor de opening. 
  • uit de buurt van katten. Gaas om de boom kan katten uit de buurt houden.
  • vogels van dezelfde soort wonen het liefst tenminste tien meter van elkaar. Voor vogels van verschillende soorten, zoals koolmees en pimpelmees, kunnen de kasten een meter of drie uit elkaar hangen.
  • koloniebroeders wonen wel weer graag in groepen: de nesten voor mussen en zwaluwen mogen daarom wel naast elkaar hangen.
  • hang de nestkast stevig op, zodat het niet kan gaan slingeren of vallen.